logo-gantry

Toneelvrienden de Lo
vzw

hoofding-2017

Productie 2005-2006:
Twee eenakters van August Strindberg

Alle informatie over deze productie is terug te vinden bij onderstaande rubrieken.

Auteur

August Strindberg

Johan August Strindberg werd geboren op 22 januari 1849 in Stockholm. Zijn vader was scheepsmakelaar, zijn moeder een gewezen dienster in een herberg.
De verschillende sociale milieus waaruit zijn ouders afkomstig waren, maakten Strindberg als kleine jongen al sterk klassenbewust. De onzekere economische situatie en het grote kindertal leidden thuis tot spanningen. Doordat de vader tot een hogere sociale klasse behoorde dan de moeder, domineerde hij het gezin opvallend. Hij was aristocratisch koel en het zwakke zelfvertrouwen van Strindberg werd van meet af aan door zijn vader ondermijnd. Al vroeg kwam Strindberg tegen zijn vader in opstand; de definitieve breuk kwam er toen hij zevenentwintig was.

Strindberg was amper dertien jaar toen hij door de dood van zijn moeder beroofd werd van de enige die zijn behoefte aan tederheid kon bevredigen. De herinnering aan haar zou van beslissende betekenis voor hem zijn.

Bij voorkeur stelt Strindberg zichzelf of zijn alter ego's voor als onschuldig lijdende zondebokken. Steeds geeft hij blijk van de neiging om tijdelijke depressies op te lossen door een beroep te doen op medelijden. Nog opvallender dan de masochistische trek in zijn karakter is de tegenovergestelde: de agressieve.

Strindbergs rusteloosheid, zijn onzekerheid en zijn behoefte om zich te laten gelden blijken tijdens zijn jonge jaren vooral uit de vele veranderingen van beroep. Over het algemeen begint hij enthousiast aan een nieuwe baan maar krijgt er dan gauw genoeg van. Na een mislukt smester aan de universiteit van Uppsala in het najaar van 1867 probeert hij achtereenvolgens onderwijzer, arts, toneelspeler, journalist en bibliothecaris. Uiteindelijk werpt hij zich geheel op het schrijven. Van het eind van de jaren zeventig leeft hij uitsluitend van zijn pen, in het toenmalige Zweden een uniek verschijnsel.

In 1872 schrijft hij zijn eerste belangrijke stuk "Meester Olaf". Zijn reële literaire doorbraak komt met de autobiografische roman "De Rode Kamer" in 1879. In 1883 verlaat Strindberg Zweden deels vanwege de kritiek op zijn provocatieve "Het nieuwe rij" (1882) en verblijft hij gedurende zes jaar achtereenvolgens in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Denemarken. Tijdens dit buitenlands verblijf schrijft hij onder meer de toneelstukken "De Vader" (1887), "Freule Julie" en "Schuldeisers" (1888).

 In 1889 keert Strindberg terug naar Zweden en vestigt zich in Dalarö, een modieuze badplaats op een van de eilanden buiten Stockholm. Hij schrijft er onder meer "Moederliefde" en "Spelen met vuur" (1892). Beide eenakters zijn vermoedelijk in deze vertrouwde omgeving geplaatst. Bij gebrek aan erkenning verhuist hij in 1892 naar Berlijn.

Ook daar schijnt hij geen wortel te kunnen schieten want tussen 1894 en 1896 bevindt hij zich arm en eenzaam in Parijs, waar hij een psychische crisis doormaakt. Een jaar later schrijft hij "Inferno", het verslag van een jaar aan de rand van de waanzin.

Wanneer hij in 1896 van deze crisis hersteld is, keert Strindberg naar Zweden terug waar hij aan "Het Occulte Dagboek" begint te schrijven. Twee jaar later schrijft hij de twee eerste delen van de trilogie "Naar Damascus" en in de daarop volgende elf jaren produceert hij vijfendertig toneelstukken, waaronder een hele reeks stukken over het Zweeds koningshuis, "Pasen", "Dodendans" (1900), en "Een Droomspel" (1901). De laatste drie jaar van zijn leven wijdt hij zich aan het schrijven van politieke, sociologische en filosofische pamfletten. In mei 1912 overlijdt hij aan maagkanker in zijn woning te Stockholm.

Strindberg huwde driemaal. Eerst met barones Siri van Essen, daarna met de Oostenrijkse journaliste Frida Uhl en de laatste maal met de jonge Noorse actrice Harriet Bosse. Ook dit huwelijk hield geen stand.

Strindberg wordt terecht als de meest geniale en de meest fascinerende Zweedse schrijver  en als de enige Zweedse dramaturg van formaat beschouwd. Zijn invloed op de ontwikkeling van het moderne toneel kan nauwelijks overschat worden. Naturalisten, symbolisten, expressionisten, surrealisten, absurdisten, ze staan allemaal bij Strindberg in het krijt.

Om meer te weten over August Strindberg, klik HIER of HIER.

Productie 2005-06

Geen affiche beschikbaar