logo-gantry

Toneelvrienden de Lo
vzw

hoofding-2017

Daguitstap Brugge

Op zaterdag 22 september 2012 ging onze (bijna traditionele) daguitstap door in Brugge.

We waren met 14, wat een eerder magere opkomst mag heten aangezien deze uitstap open stond voor alle leden, hun partners en familieleden.

Dit belet niet dat het een erg fijne dag was, fris maar droog met af en toe wat zon.

Hieronder kan je de beschrijving terugvinden van de wandeltocht en enkele sfeerfoto's.

Beschrijving

 

Beschrijving

Traject 1 (voormiddag)

 • st-salvatorVan het station wandelen we rechtstreeks naar de Sint-Salvatorskathedraal, waar Dirk, een neef van Ann, ons een zeer boeiend blitzbezoek aan de kathedraal en de schatkamer bezorgde. In deze schatkamer konden we acht van de veertig officieel erkende topkunstwerken bewonderen. • concertgebouwVan de kathedraal wandelen we naar 't Zand. Het is daar nogal druk want 's zaterdags is er markt. We kunnen links een blik werpen op het Concertgebouw, waar een bezoek jammer genoeg niet mogelijk was. We steken het marktplein over naar de Boeveriestraat.  godshuis-van-campen
 • Brugge telt een groot aantal Godshuizen. Deze oude huisjes, ooit gebouwd door Gilden of door weldoende rijke patriciërs om er behoeftigen in onder te brengen, zijn nu allemaal eigendom van het Brugse OCMW en zetten daarmee eigenlijk de aloude traditie verder.
  In de Boeveriestraat zijn er meerdere groepen van deze huisjes. 
  Eerst zien we Godshuis Van Campen en een beetje verder Godshuis Van Peenen, 6 huisjes gebouwd door Pieter Van Peenen in 1621 voor oude mannen. Zijn vrouw Isabella Gloribus voegde er later parallel 6 huisjes voor oude vrouwen aan toe. Daardoor ontstond een binnentuintje dat je kan zien vanuit de Gloribusstraat.
  We lopen langs de abdij der Benediktinessen van Sinte Godelieve en verderop komen we aan Godshuis Van Volden, een "dulhuus" of krankzinnigengesticht dat in de 17e eeuw werd omgebouwd tot godshuis.
  Tenslotte lopen we langs Godshuis De Moor uit de 15e eeuw. 

 • smedenpoortLangs de Buiten Boeverievest wandelen we onder de bomen, naast de vestinggracht naar de Smedenpoort. Onderweg komen we nog het Oud Waterhuis tegen. De Smedenpoort is één van de vier overgebleven stadspoorten en ze werd in 2009 gerestaureerd. Aan de poort hangt een bronzen schedel die herinnert aan een voorval uit 1691. Een Brugse zeeman ontdekt dat iemand had afgesproken om 's nachts een groep Franse soldaten via de Smedenpoort de stad binnen te smokkelen. Deze zouden zich verbergen in barakken in de buurt van het Waterhuis en voor dag en dauw de poortwachters overmeesteren en zo vrij spel geven aan een Frans leger dat zich in hinderlaag had gelegd in het Tillegembos, even buiten Brugge. Diezelfde dag, 26 juni 1691 werd de verrader opgehangen, daarna werd zijn hoofd afgehakt en op een ijzeren pin op de Smedenpoort gezet. Intussen is de schedel vervangen door een bronzen exemplaar...

 • olv-blindekenskapelWe gaan door de drukke Smedenstraat richting centrum en slaan links de Kreupelenstraat in tot bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens. Er is rechts een gang die toegang geeft tot de kapel. Deze werd waarschijnlijk door de Graaf van Vlaanderen, Robrecht van Bethune opgericht in 1305, na zijn bevrijding uit de (Franse) gevangenis. Het huidige gebouw dateert van 1652. Opvallend is het eiken, gepolychromeerd mirakelbeeld van Onze-Lieve-Vrouw (1415-1420). Een schilderij beeldt "de toevlucht der armen en blinden tot O-L-Vrouw" uit. Het Bergen-orgel is van 1731 en wordt nog steeds gebruikt voor concerten. 
  Midden in de kapel hangt de maquette van de driemaster Sint-Michiel die tijdens de hongersnood van 1588 graan aanvoerde.
  Ieder jaar, op 15 augustus, trekt de processie van O-L-V-van-Blindekens, "De Brugse Belofte", door de straten. Brugse vrouwen deden in 1304 deze belofte opdat hun mannen heelhuids zouden terugkeren van de oorlog.

 • We lopen de de gang verder door, werpen een blik op de binnenkoer van het gelijknamige godshuis en slaan op het einde rechts de Kammakersstraat in. We lopen voorbij het Godshuis Marius Voet en het Godshuis Van Paemel, allebei bestemd voor blinden. We slaan de Smedenstraat in naar links, steken 't Zand over.

 • speelmansreiWe lopen links de Speelmansrei op. Ze is genoemd naar de in 1421 gebouwde Speelmanskapel, de voormalige kapel van de gilde der Brugse speellieden, een gilde die voor het eerst vernoemd werd in 1292 en sinds 1795 opgeheven is.
  De Speelmansrei maakt deel uit van de eerste Brugse stadsomwalling uit 1127-1128. Op het einde steken we de rei rechts over.


 • prinsenhofOnmiddellijk naar links, de Moerstraat in. We nemen de tweede straat rechts, de Ontvangersstraat, met enkele zeer mooi gerestaureerde huizen. Links draaien we het Prinsenhof op. In de hoek van het stemmige pleintje vinden we het indrukwekkende Prinsenhof van de hertogen van Bourgondië, nu het luxehotel "Kempinski Hotel Duke's Palace".  Het Prinsenhof was in de 14e eeuw de residentie van de graven van Vlaanderen en later, vanaf de 15e eeuw, van de Bourgondische hertogen. Filips de Goede (zoon van Jan zonder Vrees, vader van Karel de Stoute) en zijn kleindochter Maria van Bourgondië verbleven er en zijn er ook overleden (het praalgraf van Maria van Bourgondië bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, die we vandaag niet bezoeken). Terloops: Maria van Bourgondië trouwde met Maximiliaan van Oostenrijk, verongelukte op 25-jarige leeftijd tijdens een valkenjacht in de bossen bij het kasteel van Wijnendale en werd opgevolgd door haar vierjarig zoontje Filips de Schone.

 • st-jacobskerkWe keren op onze stappen terug, rechts door de Ontvangersstraat en vervolgens rechts de Moerstraat door tot aan de Sint-Jacobskerk. In de 12e eeuw stond hier waarschijnlijk een houten kapel, die vanaf de 13e eeuw verheven werd tot parochiekerk en vervolgens in de loop van de 15e, 16e en 17e eeuw regelmatig werd uitgebreid en herbouwd. De kerk wordt vanwege haar enorme kunstbezit "de schatkamer van Brugge" genoemd. Ze heeft ook een bijzonder orgel, dat recent werd gerestaureerd en ingehuldigd tijdens Open Monumentendag op 9 september 2012. We besteden een kwartiertje om even door deze bijzondere kerk te slenteren.

 • We slaan het wandelwegje in, rechts van de kerk, tot de Sint-Jacobsstraat. Dan naar rechts en bij cinema Lumière slaan we het Boterhuis in, een steegje dat uitkomt in de Naaldenstraat. 

 • De Naaldenstraat volgen we naar links. We passeren het Hof Bladelin, dat jammer genoeg op zaterdag gesloten is. Pieter Bladelin was raadgever van Filips de Goede en schatbewaarder van de orde van het Gulden Vlies. Vandaag zijn in het Hof Bladelin een klooster van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën, een museum en serviceflats ondergebracht. We slaan rechts de Kuipersstraat in.

 • stadsschouwburgWe volgen de Kuipersstraat  en slaan voorbij de achterkant van de stadsschouwburg links de Jakob van Ooststraat in. We komen uit in de Vlamingstraat. Als we ons omdraaien aan de overkant, zien we de voorkant van de Stadsschouwburg. Enkele stappen naar rechts bevindt zich de 14e eeuwse Saaihalle, waar de stad Genua haar commerciële vertegenwoordigers huisvestte. Nu is er het "frietmuseum" gevestigd.
  Hier eindigt het eerste deel van deze uitstap.
  servaas-vanmullemOm 13u stipt komen we aan bij Salon Servaas-Van Mullem, recht tegenover de schouwburg, waar de tafels buiten klaar staan voor een snelle hap. Het mag dan wel fris zijn, met een beetje zon is het best wel uit te houden. de dienst verloopt vlekkeloos, zodat iedereen nog wel een gebakje lust als dessert...

Om 14u zijn we al weer op stap. 

 

 

 

 

Traject 2 (namiddag)

 • jan-van-eyckpleinHet pleintje waar we lekker en licht gegeten hebben, is het Kraanplein. We gaan naar links en slaan links de Kraanrei in. Zo komen we terecht op het Jan Van Eyckplein. Uiteraard staat hier een standbeeld van de beroemde schilder Jan Van Eyck (denk maar aan het "Lam Gods"), maar ook enkele gebouwen verdienen wat meer aandacht.

 • poorterslogeVooreerst de Poortersloge, gebouwd eind 14e eeuw, waar "Het genootschap van de Witte Beer", een Brugse, ridderlijke steekspelvereniging, zetelde. Uit die tijd stamt ook het "Beertje van de Loge" in een nis tegen de zijmuur. De legende wil dat in de 9e eeuw Boudewijn I, eerste graaf van Vlaanderen ("Boudewijn met de IJzeren Arm") een beer doodde met een speer. Sindsdien maakt een beer deel uit van het wapenschild van Brugge.


 

 • tolhuisOok het Tolhuis verdient enige aandacht. Het bestaat eigenlijk uit verschillende panden: het hoekhuis "Het Heilig Graf", het Pijndershuisje (het pand met de smalste gevel van Brugge), het eigenlijke Tolhuis achter de natuurstenen puntgevel en het huis "Het Wezelkin". Toen de schepen hier kwamen lossen werd er uiteraard "tol", zeg maar "belasting", geheven door de toenmalige machthebbers. Vele huizen waren toen vooral opslagplaatsen van goederen. Ook de bekende "tredmolenkraan" stond hier in de buurt.st-annakerk

 • We wandelen langs de Spinolarei met haar mooie herenhuizen. Een ervan heeft een gevelsteen met de inscriptie "'t Vaghevier". In dit huis speelt zich de legende "De pianiste van de Spinolarei" af. 
  Aan het einde steken we over en gaan rechts de Sint-Annarei op. De 2e straat links, Sint-Annaplein, brengt ons bij de Sint-Annakerk. Deze heeft een zeer mooi interieur, maar ze is gesloten voor renovatie tot in 2013.
  guido-gezelleIn deze kerk werd Guido Gezelle gedoopt op 1 mei 1830. Hij deed er zijn eerste communie en droeg er zijn eerste mis op als kersvers priester.
  Het is ook de kerk van onderpastoor Florimond Fonteyne, de "Daens" van Brugge op het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. • museum-volkskundeWe gaan de Korte Speelmansstraat in, terug tot de Rolweg, even naar rechts om dan de Balstraat in te gaan. Op de hoek zien we het museum voor Volkskunde, ondergebracht in enkele godshuisjes. Verderop komt de Balstraat uit op de Peperstraat. (Terloops: als je de Rolweg verder volgt tot aan de Kruisvest kom je aan het Guido Gezellemuseum).


 • jeruzalemWe zijn nu aangekomen bij de Jeruzalemkerk waarrond enkele godshuisjes werden aangepast om er het Kantcentrum en -museum onder te brengen. We hebben nu al enkele kerken en kapellen bezocht, maar de Jeruzalemkerk is iets heel bijzonders. Ze werd gebouwd door de familie Adornes, vooral door Anselmus Adornes (zie ook een mooie en interessante website voor het middelbaar onderwijs: "Adornes achterna"). Doordat ze privébezit was, bleef ze gespaard van vernielingen en rooftochten. Ze zou een kopie zijn van de H. Grafkerk in Jeruzalem. Het interieur zowel als de glasramen zijn nog oorspronkelijk. Er hoort ook een mooie legende bij, "De grafsteen van Brugge". De kerk is nu eigendom van de vzw Adornes, die wordt voorgezeten door graaf Henri de Limburg-Stirum. De oude adellijke familie de Limburg-Stirum stamt onrechtstreeks af van de familie Adornes.

 • We nemen de Molenmeers en werpen rechts nog een blik op de Sint-Annatoren. Dan slaan we op het einde de Langestraat in naar rechts en even verder links banen we ons een weg door de terrasjes op de Predikherenrei tot op de Predikherenstraat. Even naar rechts en opnieuw rechts wandelen we de pittoreske Groenerei op.

 • vismarktDe Groenerei wordt een eindje verderop de Steenhouwersdijk en even later komen we aan bij de Vismarkt, waar dagelijks nog vis wordt verkocht, maar op zaterdagnamiddag is het een rommelmarkt. Hier zijn we op één van de meest pittoreske plaatsen van Brugge. • burgWe steken het brugje over en komen terecht op het prachtige plein, de Burg. Wie wenst kan hier enkele beroemde gebouwen bezoeken. Velen kennen uiteraard de Heilig Bloedbasiliek, maar heb je het Brugse Vrije al bezocht? En het Stadhuis? Dat kan, mits betaling van 2 euro waarvoor je een audiogids meekrijgt. We trekken hiervoor ruim een half uurtje uit.

 • belfortWe verlaten de Burg via de korte, maar drukke Breydelstraat om op de Markt terecht te komen. Hier valt één indrukwekkend gebouw op, het 83 meter hoge Belfort.
  De eerste versie werd gebouwd vanaf 1240 en bewaarde onder meer het archief van de stadsrekeningen. In 1280 ging alles in de vlammen op. De hallen en toren werden in de loop der eeuwen meermaals verbouwd en herbouwd. We gaan door de mooie poort onder de toren door en vanop het binnenplein ziet hij er nog imposanter uit.
  Liefhebbers kunnen de 366 treden naar boven klimmen en genieten van een prachtig uitzicht over Brugge en omstreken.


 • dijverWe laten het Belfort achter ons, draaien links de Oude Burg op en onmiddellijk rechts de drukke Wollestraat.
  Wie grote dorst heeft kan misschien iets gaan drinken in de "Beer Wall", een café met een ruim aanbod aan bieren en vooral een terras met een mooi zicht op de reien. Een plaatsje bemachtigen is niet evident... Wij zoeken een rustiger plekje op en nuttigen een drankje aan het Boergoensch Hof, ook met zicht op de reien.
  Net over de even verder gelegen brug gaan we rechts de Dijver op. Dit prachtig stukje Brugge wordt een beetje ontsierd door de rommelmarkt, maar is al meer dan eens het decor geweest van films, zoals de Britse misdaadkomedie "In Bruges" uit 2008 (zie ook "The Worldwide Guide to Movie Locations").
  Iedereen weet natuurlijk dat de misdaadromans van Pieter Aspe zich grotendeels in Brugge afspelen...

 • Op het moment dat we hier toekomen, zal de poort van het Groeningemuseum waarschijnlijk al gesloten zijn. We slaan het straatje Groeninge in en door een poortje komen we op één van de mooiste plekjes van deze wandeling.

 • We steken het Bonifaciusbruggetje over. Dit is geen middeleeuws bruggetje, het werd gebouwd in 1910! Maar dit neemt niet weg dat je hier op het meest romantische plekje van Brugge staat.

 • gruuthuseWe gaan even kijken naar het imposante Gruuthusepaleis naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Merk op dat de familie Gruuthuse naar de kerk kon gaan zonder nat te worden, net zoals de Adornes dat konden in de Jeruzalemkerk. 


 • st-janWe lopen langs de O-L-Vrouwkerk naar de Mariastraat, steken over en gaan door de site van het Sint-Janshospitaal. Op de Zonnekemeers gaan we even naar links en komen op het Walplein. Daar ligt de brouwerij De Halve Maan, die we oorspronkelijk dachten te bezoeken. Nog even door de smalle Stoofstraat en daarna wandelen we voort tot aan het Wijngaardplein waar we, als de tijd het toelaat, nog even rond het Begijnhof kunnen slenteren. 

 • wijngaardpleinDe wandeling zit er op! We kunnen nu gaan nagenieten in restaurant Maximiliaan van Oostenrijk. We genieten van een bordje scampi, gevolgd door gestoomde zalmfilet of kalfsmedaillon en eindigen met een stuk warme appeltaart met ijs. Correcte bediening en correcte prijs/kwaliteitverhouding.

 • We wandelen naar het station via het Minnewater. Om 22u zijn we weer in Leuven.

 

Achtergrondinformatie

Brugge is één van de oudste Vlaamse steden. Lees even een beknopte geschiedenis van de stad.

Productie 2017-18

 • affiche2018-web