logo-gantry

Toneelvrienden de Lo
vzw

hoofding-2017

Toneelvrienden de Lo is een amateurtheatergezelschap uit Kessel-lo, deelgemeente van de stad Leuven in de provincie Vlaams-Brabant, België.

Ontstaan

De levensloop van Toneelvrienden de Lo verloopt zoals die bij vele andere amateurgezelschappen. Om wat geld in kas te krijgen ging in 1958 een kern van de plaatselijke KWB-afdeling aan toneel doen.

In 1959-1960 brachten zij met bescheiden middelen in een nog bescheidenere ruimte de eerste toneelopvoering. Hun geestdrift en hechte kameraadschap, gekoppeld aan de vaste wil tot beter presteren, lagen mee aan de basis van een gestadige groei van het groepje. Hun toneelactiviteiten namen jaarlijks in aantal en kwaliteit toe, zodat ze weldra een volwaardige autonome kring vormden. Na enkele jaren telde de toneelkring reeds twaalf spelende mannelijke acteurs en enkele technische medewerkers.

Aanvankelijk trad men op in de achterzaaltjes van de plaatselijke dorpscafés: meestal in de zaal Flora bij Rik & Marie De Becker (Mie Tekker) aan de pomp en anders in het zaaltje van Café bij Roos tegenover de kleuterschool of in de Benedenlo in zaal César. Er werd ook op verplaatsing gespeeld o.a. te Bierbeek, Geetbets, Veltem, Tienen, Dormaal...

Vanaf 1967 kon men over de ruimte van de huidige parochiezaal beschikken. Tijdens het toneeljaar 1970-71 werd beslist een toneelvereniging op te richten onafhankelijk van de KWB. Met de statuten van 26 mei 1972 werd het toneelgezelschap Toneelvrienden De Lo een feit.

Na zestien jaren mannentoneel was het in 1975 dan zo ver. Gemengd toneel deed definitief zijn intrede bij de groep.

Vandaag

In 2006 verschenen de statuten in het Staatsblad en werd de feitelijke vereniging omgedoopt tot een vereniging zonder winstoogmerk. De officiële benaming is voortaan Toneelvrienden de Lo vzw.

Wij zijn als vereniging aangesloten bij de overkoepelende organisatie OpenDoek vzw, die de belangen van het amateurtheater in Vlaanderen behartigt.

In 2009 vierden we ons 50-jarig bestaan, in aanwezigheid van Leuvens burgemeester Louis Tobback.

In 2010 werd Marijke Bollen door de jury van de Leuvense Toneelprijzen genomineerd voor haar vertolking in Tartuffe, geregisseerd door Francis Ringelé.

In 2015 werd Leen De Vreese door de jury van de Leuvense Toneelprijzen genomineerd voor haar vertolking in Rosalie Niemand, geregisseerd door Roger Van Gompel.
Ze won meteen ook het Fiere Margrietjuweel voor beste acteerprestatie van het seizoen 2014-2015.

In 2016 werd Marijke Bollen door de jury van de Leuvense Toneelprijzen genomineerd voor haar vertolking in De nobele Spanjaard, geregisseerd door Marie Goossens.

Onze thuisbasis

Wij repeteren in een lokaal van de Vrije Basisschool Boven-Lo, Heidebergstraat 268, 3010 Kessel-Lo.
Op hetzelfde adres ligt ook de Parochiezaal, waar al onze opvoeringen doorgaan.

 

  • allerlei-03
  • groepsfoto-marius
  • allerlei-01
  • uitnodiging-voorkant